HRF kotisivuHistoric Grand Race 2004  På svenska

  paluu hgr04  Gulf Historic Race Cup 2004 Gulf Historic Race Cup 2004

Historic Grand Race anordnas den 28.- 29.8.2004 i Tavastehus (Hämeenlinna) på Ahvenisto banan som i tradition blivit en historic- och hobbybilarnas bantävling och händelse. Över tio banfylda tävlingsstarter exklusive friövningar och tidskörningar, bilmärkesklubbarnas presentation garanterar en upplevelserik bantävling. Ahvenisto motorbanans centrala läge och bublikvänliga omgivning skapar goda ramar för banbilarnas hastighetstävling. På banan får vi se praktfulla tävlingsbilar och spännande tävlingshändelser.

Händelsen har med tiden blivit en av de största i Finland ordnade bantävlingar och har noterats i norden som betydligt evenemang innom bilsporten. Förra året ställde upp ca 150 ekipage och i år väntas på banan ca 200 tävlande. Med finns många inhemska veteran bantävlare. På senaste åren har de svenska medtävlarna deltagit i riklig mängd och uppvistat konkurrenskraftiga och snygga historic-tävlingsbilar.

På lördagen köres friträning och tidskörning, på söndagen tävlingsstarterna.

Händelserna börjar på lördag klo 9.oo och på söndag klo 10.oo.

Händelsens arrangör är : Historic Race Finland ry.
Mer information finns på www.historicrace.fi verksamhet

Ahvenisto motorbana är belägen i Tavastehus på Hattelmala åsen (Hämeenlinnan Hattelmalan harju). Till Ahvenisto finns guidning när man kommer från Helsingfors - Tammerfors motorväg (Helsinki - Tampere - moottoritie) m.a.o. motorvägsrampen från syd och norr vid ankomst till Tavastehus centrum. Tillägsuppgifter angående inkvartering i Tavastehus och övrig betjäning hittar du på internet-sidorna www.hameenlinna.fi

Motorbanan i Tavastehus i Ahvenisto har öppnats år 1967, banan är belägen på västra sidan av Tavastehus stad (Hämeenlinnan kaupunki alueella). Längd ca. 2870 meter, bredd 9-17 meter, höjdskillnad 32 meter
Ahvenisto områdets högsta punkt ligger ca. 120 m över havs nivån.

ORGANISATIONSKOMMITTE´N
Tävlingsledare Kilpailun johtaja Taisto Honka

Biträdande ledare Apulaisjohtajat Marko Sinivuori, Risto Pekonen
Tävlings sekreterare Kilpailun sihteeri Sirpa Halonen
Resultaträkn. chef Tuloslaskentapäällikkö Jari Ylirautalahti
Bandomar chef Ratatuomareiden päällikkö Pentti Vuohijoki
Kommunikations chef Viestipäällikkö Urpo Mäkinen
Säkerhets chef Turvallisuuspäällikkö Alf Sällström
Informations chef Tiedotuspäällikkö Mikko Karppanen
Besiktnings chef Katsastuspäällikkö Ralf Petterson
Banmestare Ratamestari Antti Will
Tävlarnas kontaktperson Kilpailijoiden yhteyshenkilö Raymond Corander +358 50 3657844

Anmälningstiden tar slut den 13.8.2004 klo 18.00. Anmälningen bör sändas antingen till adress: Historic Race Finland ry c/o Jari Ylirautalahti Trillakatu 4 C 52 FIN 02610 ESPOO Eller fax no : +358 50 832 094 77
Eller med data blanket som finns från linken: ilmoittautumislomake. Till tävlingen godkännes ändast till utsatt tid anlända skriftliga eller med data blankett gjorda anmälningar. Anmälnings blanketten bör vara fylld till all behovliga uppgifter. Möjliga efterhands anmälningar godkänner tävlingsledaren, om det finns giltlig orsak. Arrangören kan utföra gallring av de anmälda. Tävlingskansliet på banan öppnas fredagen den 27.8.2004 klo 18.00. Kansliets telefon nr / fax nr: under öppningstiden är +358 3 6532305. Tävlingskansliet är öppet: fredag klo 18.00 - 20.00, lördag klo 8.30 - 16.00, söndag klo 9.00 - 17.00 (anmälningar tas ej emot på söndag).

 

 
   

Tävlingsinbjudan (pdf)

Anmälan plankett (pdf)

Anmälningen data blanket ilmoittautumislomake.